https://biogramy.genealodzy.pl/

Biogramy

w publikacjach książkowych

Powrót

Biogramy.Genealodzy.PL

to baza danych mająca zawierać indeksy o biogramach dostępnych w publikacjach książkowych zarówno tych dostępnych w internetowych bibliotekach cyfrowych, jak również tych dostępnych jedynie w formie drukowanej.
Jeśli posiadacie Państwo dostęp do takich publikacji zachęcamy do ich indeksowania według załączonego arkusza kalkulacyjnego i przesyłanie w formie tekstowej najlepiej jako pliki .csv oddzielane średnikami, lub pliki xls(xlsx).

Wskazówki dla indeksujących:

     
A B C D E F G H
L.p. Imię 2 imię Nazwisko Vel Imię ojca Imię matki Naz. matki
1 Ewa Maria Stanek Kot Jan Irena Dereń
1 Jan   Ferenc Jerzy Pisz
1 Józef Karol Suski      

I J K L M
Zawód Praca data ur. m. ur. pow.
Dr medycyny Szpital MSW 12.10.1920 Łodź  
Posterunkowy w Jelczu 12.10.1907 Katyń  
sierżant Dywizjon ... 10.1943    

N O P Q R S
data zg. msc. zg. pow. Link str. Biogram
25.02.1985 Zawoja p. suski http://... 215 Studia...
05.1940 Katyń   http://... 32 Odzna...
  Mniów   http://... 215

     
A B C D E F G H I J
L.p. Imię 2 imię Nazwisko Vel Imię ojca Imię matki Naz. matki Zawód Praca
1 Ewa Maria Stanek Kot Jan Irena Dereń Dr medycyny Szpital MSW
1 Jan   Ferenc Jerzy Pisz Posterunkowy w Jelczu
1 Józef Karol Suski       sierżant Dywizjon ...

K L M N O P Q R S
data ur. m. ur. pow. data zg. msc. zg. pow. Link str. Biogram
12.10.1920 pow. 25.02.1985 Zawoja p. suski http://... 215 Studia...
12.10.1907 pow. 05.1940 Katyń   http://... 32 Odzna...
10.1943 Łodź     Mniów   http://... 215

     
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
L.p. Imię 2 imię Nazwisko Vel Imię ojca Imię matki Naz. matki Zawód Praca data ur. msc. ur. pow. data zg. msc. zg. pow. Link str. Biogram
1 Ewa Maria Stanek Stamek Jan Irena Dereń Dr medycyny Szpital MSW 12.10.1920 Łodź   25.02.1985 Zawoja p. suski http://... 215 Studia...
1 Jan   Ferenc Jerzy Pisz Posterunkowy w Jelczu 12.10.1907 Katyń   05.1940 Katyń   http://... 32 Odzna...
1 Józef Karol Suski       sierżant Dywizjon ... 10.1943       Mniów   http://... 215


  A - Lp., Liczba porządkowa - kolumna pomocnicza.
  B - Imię, Pierwsze imię.
  C - 2 Imię, Kolejne imiona.
  D - Nazwisko,
  E - Vel, Nazwisko alternatywne.
  F - Imię ojca,
  G - Imię matki,
  H - Nazwisko matki, Nazwisko panieńskie matki.
  I - Zawód W zależności od rodzaju danych może to być funkcja, ranga, tytuł naukowy itp.
  J - Praca W zależności od rodzaju danych może to być najistotniejsze miejsce pracy, uczelnia, jednostka wojskowa itp.
  K - Data urodzenia w formacie DD.MM.RRRR. Dopuszczalne są daty częściowe np. MM.YYYY(bez dnia) lub YYYY (sam rok).
  L - Miejsce urodzenia Nazwa miejscowości.
  M - Powiat Doprecyzowanie np. powiat lub województwo.
  N - Data zgonu w formacie DD.MM.RRRR. Dopuszczalne są daty częściowe np. MM.YYYY(bez dnia) lub YYYY (sam rok).
  O - Miejsce zgonu Nazwa miejscowości.
  P - Powiat Doprecyzowanie w zależności od rodzaju danych np. powiat, szpital, obóz jeniecki.
  Q - Link, Link publikacji w internecie lub konkretnego dokumentu, obrazu, strony.
  R - Strona . Numer strony zawierającej informacje o danej osobie.
  S - Biogram fragment notki biograficzej max. 255 znaków.

Uwagi:
  1 - Pola wytłuszczone są zawsze wymagane.
  2 - Nie wolno używać znaków: \ ( ) ' \" * ... ; Wolno używać znaków: - _ ? , . :
  3 - Oprócz tego potrzebne są dane dotyczące publikacji źródłowej (tytuł, autor, wydanie, link do opisu w Internecie)
  4 - oraz dane autora indeksów, przynajmniej nick (z serwisu genealodzy.pl). Najlepiej aby autor indeksów zarejestrował się w serwisie biogramy.genealodzy.pl i mógł częściowo zarządzać indeksami swojego autorstwa.
  5 - Indeksy należy przygotować w formacie .csv (oddzielane średnikami) lub .xls, .xlsx na adres w stopce strony.

Tak przygotowany plik prosimy wysłać mailem na adres podany w stopce strony.